Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy | Archiwum on-line | INDEKS dokumentacji | INDEKS metod oznaczania | INDEKS artykułów


Podstawy i Metody Oceny Środowiska PracyCzasopismo Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, wydawanym od 1985 r.  (pierwszych 10 zeszytów ukazało się pod tytułem Biuletyn  Międzyresortowej Komisji do Spraw Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy).

Opublikowanie w kwartalniku dokumentacji substancji szkodliwych  wraz z wartościami NDS - przed ich opublikowaniem w rozporządzeniu -  pozwala na podjęcie w zakładach pracy, które produkują, magazynują lub stosują szkodliwe substancje, określonych działań chroniących zdrowie i życie pracowników. Publikacja jest niezbędna do oceny zagrożeń szkodliwymi substancjami w środowisku pracy oraz ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

W kwartalniku są publikowane:
1) artykuły źródłowe/przeglądowe,
2) dokumentacje – monograficzne opracowania dotyczące czynników chemicznych i fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka w środowisku pracy, a także z uzasadnieniem zaproponowanych i przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN),
3) metody oznaczania czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy,
4)  sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

 Artykuły opublikowane w kwartalniku są kierowane do odbiorców z resortów: zdrowia, pracy, gospodarki, rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy, instytutów naukowych, pracodawców oraz służb odpowiedzialnych za profilaktykę medyczną, techniczną i kształtowanie bezpiecznych dla człowieka warunków pracy.

Kwartalnik  Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest indeksowany w bazach czasopism naukowych:  ARIANTA,  BazTech, CISDOC, Chemical Abstracts, Index Copernicus oraz OSH UPDATE.

ISSN 1231-868X

REDAKTOR NACZELNA
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. n. med. Rafał Górny, CIOP-PIB
dr inż. Elżbieta Jankowska,  CIOP-PIB
prof. dr hab. Jan Ludwicki, NIZP-PZH
prof. dr hab.  Andrzej Sapota, UM
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, PW
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB
dr hab. inż. Dariusz Pleban,  prof. nadzw. CIOP-PIB

REDAKTORZY TEMATYCZNI
dr n. biol. lek. med. Joanna Bugajska, CIOP-PIB
prof. dr hab. Sławomir Czerczak, IMP
dr inż. Jolanta Karpowicz, CIOP-PIB
dr Małgorzata Pośniak,CIOP-PIB
dr Jolanta Skowroń, CIOP-PIB
dr bad. Edward Więcek

REDAKTORZY STATYSTYCZNI
dr Sylwia Bedyńska, SWPS
mgr inż. Wojciech Sobala, IMP

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
mgr Ewa Fotek-Olszewska, e-mail: ewfot@ciop.pl
mgr Krystyna Lewandowska, e-mail: krlew@ciop.pl
mgr Katarzyna Szumotalska-Samorek, e-mail: kaszu@ciop.pl

KONTAKT DO REDAKCJI
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Redakcja kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
Tel.:  22 623 36 82; e-mail: pimosp@ciop.pl

Wydawca
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Adres: ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Tel.: + 22 623-36-98, + 22 623-36-82; Fax: + 22 6233693


Zamówienia, zawierające nazwę i adres zakładu, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej
e-mail: wydawnictwa@ciop.pl

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wysłana na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Nr 1(79) 2014

zobacz

Nr4(78)2013

zobacz

Nr3(77)2013

zobacz

Nr2(76)2013

zobacz

Nr1(75)2013

zobacz

Streszczenia roczników
2001-2010

zobacz

Pełne teksty artykułów
2008-2011

zobacz